Tarieven

Tarieven voor Kalenderjaar 2024tarieven

Entreekosten Nienoord                       € 10,00
(eenmalige kosten bij aanmelden)


Basislidmaatschap Nienoord             €50,00
(dit heeft iedereen)


Vrij rijden leden                                 € 100,00


Dressuurles jaar lidmaatschap         €245,00
Dressuurles halfjaar lidmaatschap    €122,50
* Dressuurles is 1 keer per week *


Springles jaar lidmaatschap               €307,50
Springles halfjaar lidmaatschap         €153,75
* Springles is 1 keer per 2 weken in de even weken *


KNHS lidmaatschap                             € 29,50
(voor rijdende leden)


* Op feestdagen en in de vakantie vervallen de lessen; tenzij de instructeur dit anders bepaalt.

uitroepteken

Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar te geschieden bij de ledenadministratie. ledenadministratie@rijverenigingnienoord.nl. Lidmaatschap wordt afgenomen voor een  kalenderjaar. 

Bij een halfjaarlijks les-abonnement dient het opzeggen maximaal 1 maand  vóór het einde van de lesperiode (voor 1 juni en voor 1 december) te geschieden.

* Bij tussentijds afmelden en/of aanmelden

blijft de contributie over het lopende (half)jaar verschuldigd.