Belangrijke Informatie

  • Voor de vrijrijders hebben we een WhatsApp-groep waarin de HJC Manege de bakbezetting deelt.
  • Voor de lessen geldt dat er in de springles maximaal 4 combinaties per les zitten. In de dressuurlessen wordt er gestreefd naar 4 – 6 combinaties per les.
  • De lessen worden per half jaar afgenomen en gefactureerd.
  • Er worden 46 weken per jaar dressuurles gegeven en 21 keer per jaar springlessen.
  • In overleg met de instructeur mag je zelf voor vervanging zorgen.
  • De wedstrijden worden georganiseerd door de Stichting Wedstrijdsport Nienoord. Dit is een onafhankelijke stichting.
  • Indien je je gedurende het kalenderjaar als lid opgeeft, wordt voor datzelfde kalenderjaar het lidmaatschap gefactureerd.
  • De vereniging organiseert veel leuke activiteiten tegen een gereduceerd tarief, hou de facebook- pagina van de activiteitencommissie en van de vereniging in de gaten! En de agenda op de website!
  • Alle belangrijke wijzigingen graag tijdig per e-mail sturen naar info@rijverenigingnienoord.nl !! Denk hierbij aan opzegging, verandering lidmaatschap of e-mail adres, aanmelden vrijrijden etc.