Tarieven

Tarieven voor 2019tarieven

 

 

 

Entreekosten Nienoord                          €  10,00
(eenmalige kosten bij aanmelden)


Basislidmaatschap Nienoord               €  45,00
(dit heeft iedereen)


Vrij rijden                                                          €  45,00


Dressuurles jaar lidmaatschap            € 205,00
Dressuurles halfjaar lidmaatschap   € 102,50
* Dressuurles is 1 keer per week *


Springles jaar lidmaatschap                  € 287,50
Springles halfjaar lidmaatschap         €  143,75
* Springles is 1 keer per 2 weken in de oneven weken *


KNHS lidmaatschap                               €  25,00
(voor rijdende leden)


Gezinslidmaatschap                               €  75,00


 

* Op feestdagen en in de vakantie vervallen de lessen; tenzij de instructeur dit anders bepaald.

  • Voor meer tarieven van de KNHS (waaronder startpassen), klik hier

 

uitroepteken

Opzegging dient schriftelijk vóór
1 december van het lopende jaar
te geschieden bij de ledenadministratie.

Of bij een halfjaarlijks abonnement maximaal 1 maand  vóór het einde van het lidmaatschap.

* Bij tussentijd afmelden en/of aanmelden

blijft de contributie over het lopende jaar verschuldigd.