Tarieven

Tarieven voor 2022tarieven

 

Entreekosten Nienoord                       € 10,00
(eenmalige kosten bij aanmelden)


Basislidmaatschap Nienoord              € 45,00
(dit heeft iedereen)


Vrij rijden leden                                 € 100,00


Dressuurles jaar lidmaatschap         € 225,00
Dressuurles halfjaar lidmaatschap    €112,50
* Dressuurles is 1 keer per week *


Springles jaar lidmaatschap               € 287,50
Springles halfjaar lidmaatschap         € 143,75
* Springles is 1 keer per 2 weken in de oneven weken *


KNHS lidmaatschap                             € 26,25
(voor rijdende leden)


KNHS Gezinslidmaatschap                               € 77,00


* Op feestdagen en in de vakantie vervallen de lessen; tenzij de instructeur dit anders bepaalt.

uitroepteken

Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar te geschieden bij de ledenadministratie.

Bij een halfjaarlijks les-abonnement dient het opzeggen maximaal 1 maand  vóór het einde van de lesperiode te geschieden.

* Bij tussentijds afmelden en/of aanmelden

blijft de contributie over het lopende (half)jaar verschuldigd.