Tarieven

Tarieven voor 2021tarieven

 

Entreekosten Nienoord                       € 10,00
(eenmalige kosten bij aanmelden)


Basislidmaatschap Nienoord              € 45,00
(dit heeft iedereen)


Vrij rijden leden                                 € 100,00


Dressuurles jaar lidmaatschap         € 205,00
Dressuurles halfjaar lidmaatschap    €102,50
* Dressuurles is 1 keer per week *


Springles jaar lidmaatschap               € 287,50
Springles halfjaar lidmaatschap         € 143,75
* Springles is 1 keer per 2 weken in de oneven weken *


KNHS lidmaatschap                             € 25,75
(voor rijdende leden)


Gezinslidmaatschap                               € 77,00


* Op feestdagen en in de vakantie vervallen de lessen; tenzij de instructeur dit anders bepaald.

uitroepteken

Opzegging dient schriftelijk vóór
1 december van het lopende jaar
te geschieden bij de ledenadministratie.

Bij een halfjaarlijks les-abonnement  maximaal 1 maand  vóór het einde van de lesperiode.

* Bij tussentijd afmelden en/of aanmelden

blijft de contributie over het lopende jaar verschuldigd.