Klachten

Het bestuur van Nienoord, de instructeurs, vrijwilligers en leden doen hun uiterste best om het een ieder binnen de vereniging naar de zin te maken en te houden. Desondanks dat iedereen zijn uiterste best doet kan het voorkomen dat je het simpel weg niet eens bent met de gang van zaken, of je hebt een onenigheid met een persoon binnen de vereniging.

De snelste manier om dit soort dingen op te lossen is het gesprek aan te gaan met de verantwoordelijke persoon. Mocht je dit niet aandurven of simpelweg niet kunnen, kun je een klacht altijd kwijt bij het bestuur middels onderstaande klachtenformulier.

Uiteraard worden de klachten in het volste vertrouwen en discretie behandeld!

Onderstaande informatie is van belang:

  • Wat is er gebeurd?
  • Waar vond het plaats?
  • Wie waren erbij betrokken?
  • Waren er eventuele getuigen?

Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in. Klachten zonder naam of geldig e-mail adres worden niet in behandeling genomen. 

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw klacht of opmerking