Ponymeten op HJC Manege

Woensdagavond 26 februari komt de ponymeter bij de
HJC Manege. Deze meting kost voor leden Rijvereniging Nienoord
€ 7,50 en niet-leden € 10,00. Het begint vanaf 19:00 uur.
Graag opgeven via mailadres: activiteiten@rijverenigingnienoord.nl

Alle pony’s moeten voor ze in de sport worden uitgebracht zijn gemeten. Het meten dient tot en met de achtjarige leeftijd jaarlijks plaats te vinden tussen 1 januari en 1 april. Wanneer een pony niet binnen die periode gemeten kan worden (vb. door aankoop van de pony in mei) moet de pony voor de eerste start worden gemeten.

Categorie A: stokmaat tot 117 cm;
Categorie B: stokmaat van 117 cm tot en met 126,9 cm;
Categorie C: stokmaat van 127 cm tot en met 136,9 cm;
Categorie D: stokmaat van 137 cm tot en met 148,0 cm;
Categorie E: stokmaat van 148,1 cm tot en met 156,9 cm.