Vrij rijden 2020 HJC Manege

Geachte leden van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Nienoord

Onlangs heeft het bestuur van de rijvereniging met de manege overeenstemming bereikt over het gebruikmaken van de accommodatie voor zowel lessen, clinics alsmede het vrij rijden.

Met het realiseren van een compleet nieuwe rijhal is er voor de vereniging ruimte gekomen om uit te breiden op verschillende fronten. Zo kunnen er meer uren les worden gegeven en is er over de gehele dag meer plek om vrij te rijden. Op de ledenvergadering heeft het bestuur de bereikte overeenstemming met de manege verder toegelicht.

De algehele kosten voor de manegehuur zullen in 2020 toenemen, derhalve waren we genoodzaakt om het tarief voor vrij rijden voor bestaande en nieuwe leden te verhogen.

Op dit moment kost het vrij rijden abonnement € 45,00 per jaar. Met ingang van het lidmaatschapsjaar 2020 zal dit worden verhoogd naar € 75,00 per jaar voor bestaande leden (overgangsregeling), nieuwe leden betalen vanaf 2020 € 100,00.

Vanaf het lidmaatschapsjaar 2021 geldt voor alle leden hetzelfde tarief van € 100,00 per jaar.

Hiervoor krijg je als lid toegang tot de rijbanen van de manege gedurende het gehele jaar op tijdstippen dat deze vrij voor gebruik zijn. Dit geldt voor zowel binnen als buiten, met uitzondering van de Louwe Piste (grote piste achter manege). Omgerekend kun je dus in 2020 voor € 6,25 en in 2021 voor € 8,33 per maand vrij rijden in de schitterend vernieuwde accommodatie van de HJC Manege.

LET OP! Ruim altijd de mest van je paard op en gebruik zonder toestemming geen materiaal van de manege!

Mocht je de prijsverhoging voor komend jaar te hoog vinden en ben je lid met vrij rijden, vergeet dan niet je vóór 1 december a.s. af te melden voor het vrij rijden. Dit kan via een mail gericht aan bertus@rijverenigingnienoord.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Nienoord