NIET VERGETEN: a.s. Maandag 7 mei LEDENVERGADERING Nienoord

Aan: de leden van LR & PC Nienoord.
Betreft: algemene voorjaarsledenvergadering.
Geacht lid,

Zoals je in de vooraankondiging in de nieuwsbrief van maart 2018 hebt kunnen lezen vindt de voorjaarsledenvergadering plaats op maandag 7 mei 2018 a.s.

Hierbij stuur ik je, namens het bestuur, de officiële uitnodiging voor deze avond.
Deze wordt gehouden om 20.00 uur, in “De Postwagen” te Tolbert.

Voorafgaand aan deze vergadering is er de mogelijkheid om een kopje koffie of een glas thee te drinken en even bij te praten
(vanaf 19:30 uur). Het bestuur is dan al aanwezig.

Op de agenda van deze halfjaarlijkse vergadering staan de vaste agendapunten, zoals de notulen van de vorige algemene ledenvergadering van 6 november 2017 en ingekomen stukken.
Natuurlijk zullen alle kampioenen en reserve kampioenen van het indoorseizoen 2018 gehuldigd worden, voor hun is er een speciaal plekje op onze agenda gereserveerd!
* zorg ervoor dat je aanwezig bent om je prijs in ontvangst te nemen *

Verder zal er een jaarverslag worden gegeven, een financieel verslag door de kascommissie en zal er ook weer een verkiezing zijn voor een nieuw lid voor de kascommissie.
Mocht je hier interesse in hebben dan horen wij dat graag! Dat kan op e-mailadres: bestuur@rijverenigingnienoord.nl of laat het ons tijdens de vergadering weten!

Ook zullen de prijswinnaars van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie bekend gemaakt worden en zij kunnen op deze avond hun gewonnen prijs in ontvangst nemen.

Kortom, voldoende bespreekpunten en leuke dingen op de agenda. Ik hoop dan ook velen van jullie welkom te mogen heten op deze ledenvergadering!

Onderaan deze brief kun je alvast bekijken wat er ter sprake zal komen op de vergadering.
Voor het lezen van de notulen d.d. 6 november 2017 verwijzen wij je naar de website van de rijvereniging. Onder het kopje “Rijvereniging” zie je de notulen van de vorige staan.
Door het wachtwoord “Nienoord 2018” in te vullen, zijn de documenten op deze pagina te lezen.

Als bestuur zien we je graag op 7 mei a.s. om mee te denken, in gesprek te gaan betreffende de organisatie van de vereniging en natuurlijk hopen we er een gezellige avond van te maken.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Landelijke Rijvereniging Nienoord,

Rieneke Wedzinga,

Voorzitter Rijvereniging Nienoord

Afbeeldingsresultaat voor vergadering

Agenda Voorjaarsledenvergadering, Maandag 7 mei 2018

Aanvang 20:00 uur “De Postwagen”

 1. Welkomstwoord en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststellen notulen algemene najaar ledenvergadering d.d. 6 november 2017
 5. Een speciaal momentje voor de toppers
 6. Poiesz Jeugd Sponsor Actie
 7. Nieuwe clubabonnementen
 8. Jaarverslag
 9. Financieel verslag
 10. Verslag kascommissie
 11. Verkiezing nieuw lid kascommissie
 12. Rondje Regio
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

maandag