Algemene Najaar ledenvergadering 6.11.2017

image001

 


Roden, 10 oktober 2017
Secretariaat:
e-mail: secretaris@rijverenigingnienoord.nl

Aan: de leden van Landelijke Rijvereniging Nienoord

Betreft: algemene najaar ledenvergadering

Geacht lid,

Hierbij wil ik, namens het bestuur, jullie van harte uitnodigen voor onze najaar ledenvergadering op maandag 6 november 2017 om 20:00 uur. Deze wordt gehouden in “De Postwagen” te Tolbert.

Op de agenda van deze vergadering staan de vaste agendapunten, zoals de notulen van de vorige algemene ledenvergadering van
8 mei 2017, ingekomen stukken, het verslag van de kascommissie, een presentatie van de begroting van 2018 en ook zullen de activiteiten die er binnen de vereniging zijn aan bod komen.
Natuurlijk vergeten we niet om alle kampioenen van het outdoor seizoen 2017 te huldigen, voor hun is er een speciaal plekje tijdens de vergadering gereserveerd!

Naast deze punten zal er ook weer een verkiezing zijn voor een nieuw lid voor de kascommissie.
Mocht je hier interesse in hebben dan horen wij dat graag! Dat kan op e-mailadres: info@rijverenigingnienoord.nl
of laat het ons tijdens de vergadering weten!

Kortom, voldoende bespreekpunten en ik hoop dan ook velen van jullie welkom te mogen heten op deze ledenvergadering!

Voor het lezen van de notulen d.d. 8 mei 2017 verwijzen wij je naar de website van de rijvereniging. Onder het kopje “Rijvereniging” zie je de notulen van de vorige vergadering staan.

Door het wachtwoord “Nienoord 2018” in te vullen, zijn de documenten te lezen.

Als bestuur zien we je graag op maandag 6 november a.s. om mee te denken en in gesprek te gaan betreffende de organisatie van de vereniging.

Voorafgaand aan deze vergadering is er de mogelijkheid om een kopje koffie of een glas thee te drinken en even bij te praten
(vanaf 19:30 uur). Het bestuur is dan al aanwezig.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Landelijke Rijvereniging Nienoord,

Mirjam Ensing,

Secretaresse Rijvereniging Nienoord

            Agenda najaar ledenvergadering 6-11-2017