Alle berichten van Admin

Ponymeten op HJC Manege

Woensdagavond 26 februari komt de ponymeter bij de
HJC Manege. Deze meting kost voor leden Rijvereniging Nienoord
€ 7,50 en niet-leden € 10,00. Het begint vanaf 19:00 uur.
Graag opgeven via mailadres: activiteiten@rijverenigingnienoord.nl

Alle pony’s moeten voor ze in de sport worden uitgebracht zijn gemeten. Het meten dient tot en met de achtjarige leeftijd jaarlijks plaats te vinden tussen 1 januari en 1 april. Wanneer een pony niet binnen die periode gemeten kan worden (vb. door aankoop van de pony in mei) moet de pony voor de eerste start worden gemeten.

Categorie A: stokmaat tot 117 cm;
Categorie B: stokmaat van 117 cm tot en met 126,9 cm;
Categorie C: stokmaat van 127 cm tot en met 136,9 cm;
Categorie D: stokmaat van 137 cm tot en met 148,0 cm;
Categorie E: stokmaat van 148,1 cm tot en met 156,9 cm.

Vrij rijden 2020 HJC Manege

Geachte leden van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Nienoord

Onlangs heeft het bestuur van de rijvereniging met de manege overeenstemming bereikt over het gebruikmaken van de accommodatie voor zowel lessen, clinics alsmede het vrij rijden.

Met het realiseren van een compleet nieuwe rijhal is er voor de vereniging ruimte gekomen om uit te breiden op verschillende fronten. Zo kunnen er meer uren les worden gegeven en is er over de gehele dag meer plek om vrij te rijden. Op de ledenvergadering heeft het bestuur de bereikte overeenstemming met de manege verder toegelicht.

De algehele kosten voor de manegehuur zullen in 2020 toenemen, derhalve waren we genoodzaakt om het tarief voor vrij rijden voor bestaande en nieuwe leden te verhogen.

Op dit moment kost het vrij rijden abonnement € 45,00 per jaar. Met ingang van het lidmaatschapsjaar 2020 zal dit worden verhoogd naar € 75,00 per jaar voor bestaande leden (overgangsregeling), nieuwe leden betalen vanaf 2020 € 100,00.

Vanaf het lidmaatschapsjaar 2021 geldt voor alle leden hetzelfde tarief van € 100,00 per jaar.

Hiervoor krijg je als lid toegang tot de rijbanen van de manege gedurende het gehele jaar op tijdstippen dat deze vrij voor gebruik zijn. Dit geldt voor zowel binnen als buiten, met uitzondering van de Louwe Piste (grote piste achter manege). Omgerekend kun je dus in 2020 voor € 6,25 en in 2021 voor € 8,33 per maand vrij rijden in de schitterend vernieuwde accommodatie van de HJC Manege.

LET OP! Ruim altijd de mest van je paard op en gebruik zonder toestemming geen materiaal van de manege!

Mocht je de prijsverhoging voor komend jaar te hoog vinden en ben je lid met vrij rijden, vergeet dan niet je vóór 1 december a.s. af te melden voor het vrij rijden. Dit kan via een mail gericht aan bertus@rijverenigingnienoord.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Nienoord

Jur Vrieling slaat eerste paal van nieuwe rijhal in Tolbert

12 juni 2019 – Tolbert

Met het slaan van de eerste paal, door Jur Vrieling, werd formeel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van een nieuwe rijhal van de Hedde Jan Cazemier manege in Tolbert. De rijbaan krijgt een oppervlak van 45 bij 80 meter waardoor er op termijn ook internationale wedstrijden in dit complex kunnen worden verreden.

Belang hippische sector

Aanwezig bij het slaan van de eerste paal was ook wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier en volgens haar kan dit hippisch complex een spilfunctie gaan vervullen binnen de ambities die in de gemeente leven om de complete paardensector van impulsen te gaan voorzien. “Dankzij de werkgroep Westerkwartier Paardenkwartier zijn wij als gemeente er ons bewust van geworden dat de hippische wereld voor onze gemeente veel belangrijker is dan tot nu toe werd aangenomen. Het Westerkwartier is van oudsher een gebied waarin de kleinschaligheid van de agrarische sector een kenmerkende factor is. Ons gebied kenmerkt zich dus door kleine boerenbedrijven waarvan de percelen landbouwgrond worden omzoomd door houtwallen. Die kleinschaligheid willen we trachten te bewaren.”

Vergrijzing

“We zien bij de agrarische bevolking een vergrijzing optreden en slechts weinig bedrijven hebben een opvolger. Dat houdt in dat op middellange termijn velen hun bedrijven zullen staken. Een zeer goede mogelijkheid voor hippische bedrijven om zich in dit gebied te vestigen; zeker omdat daar de prijzen van de landbouwgrond in onze gemeente laag te noemen zijn. Op het gemeentehuis zijn drie ambtenaren werkzaam. Zij helpen ondernemers die zich in onze regio willen vestigen om hun plannen te realiseren. Daarnaast zien we als gemeente vele mogelijkheden om de infrastructuur voor hippische recreatie te verbeteren en daarom gaan we bezig om op korte termijn met een structuurvisie te komen waar we ook recreatie ondernemers bij willen betrekken”, aldus Pastoor.

Toekomst zeker stellen

Voorzitter Sietse van Dellen van de stichting Westerkwartier Paardenkwartier ziet in de realisatie van de nieuwe rijhal een enorme versterking van de infrastructuur in een provinciegrenzen overschrijdend gebied. “Wij hebben als werkgroep een visieplan geschreven dat niet alleen door de gemeente maar ook door de provincie Groningen is omarmd. Mede omdat we niet alleen de hippische sector bij dat visieplan hebben betrokken maar ook vele recreatieondernemers en LTO. Wij zijn dan ook blij met de ontwikkelingen rond de HJC Manege. Daardoor kan dit bedrijf een belangrijke pijler vormen onder een goede infrastructuur. Dat is noodzakelijk is om in deze regio de paardenwereld de plek te geven waarin een toekomst is zeker gesteld”, stelt Van Dellen.

Gehele jaar

Louwe Mulder investeert ruim een miljoen euro in de nieuwe accommodatie. Deze zal naast een binnenbaan ook grote all weather buitenpistes krijgen. Dit biedt garantie dat er het gehele jaar rond op alle niveaus en in alle disciplines hippische (top)sport mogelijk is.

Bron: Persbericht ”Hoefslag”

Ereleden Louwe Mulder en Helen de Koning

Afgelopen voorjaarsvergadering, maandag 20 april, hebben we Louwe Mulder en Helen de Koning het erelidmaatschap uitgereikt. Dit gebeurde niet zonder reden!

Binnen onze vereniging zijn Louwe en Helen mensen die een opmerkelijke bijdrage leven aan het reilen en zeilen van de rijvereniging. Mensen die tomeloze energie voor het besturen, het organiseren, het geven van lessen en meewerken aan activiteiten, koppelen aan het belang van de vereniging of het imago van de paardensport in de breedste zin van het woord.

Om deze langdurige inzet voor de rijvereniging te kunnen waarderen en belonen kent Nienoord de mogelijkheid om ereleden te benoemen. Het erelidmaatschap van de Rijvereniging Nienoord is een eerbetoon aan een persoon aan diegenen die gedurende langere periode belangrijke bijdrage geleverd hebben en zo mogelijk zullen blijven leveren voor onze vereniging en/of de doelstellingen van de vereniging.

Hierbij  een kleine opsomming geven van de indrukwekkende lijst welke Louwe en Helen achter hun naam hebben staan;
– Het ene lid is al 45 (1970) jaar lid van de rijvereniging Nienoord
– het andere inmiddels 40 (1975) jaar
– Beide hebben vele uren in de rijbak doorgebracht om onze leden te voorzien van de juiste tips en ondersteuning om op de wedstrijden vol trots de Rijvereniging te vertegenwoordigen met mooie resultaten (ook getuige de huldiging van de kampioenen)
– Op hoog niveau in de paardensport de vereniging zelf vertegenwoordigd
– Één is reeds meer dan 26 jaar jurylid en inmiddels ook bestuurslid van KNHS regio Groningen
– De ander mag dit jaar vol trots terugkijken op een 45 jarig bestaan van de accommodatie waar wij onze thuisbasis hebben en ook nog lang hopen te hebben.

20150420_21175320150420_210612Beste Louwe en Helen middels het uitreiken van dit erelidmaatschap willen wij als bestuur onze blijk van waardering voor jullie tomeloze inzet tonen. 

20150420_211844-1Wij hopen in de toekomst nog lang van jullie enthousiaste inzet gebruik te mogen en kunnen maken!